PROMOCJA WYDARZEŃ

Zajmujemy się promocją wydarzeń społeczno- kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, artystycznych. Są to między innymi  festiwale filmowe, koncerty, festiwale muzyczne, akcje informacyjne organizowane przez urzędy miejskie, organizacje pozarządowe, imprezy popularno – naukowe itp. W imieniu organizatorów tychże wydarzeń, umieszczamy na chodnikach, placach lub innych poziomych nawierzchniach banery z informacją o promowanym wydarzeniu.

Naklejka na chodnik - Promocja wydarzeń kulturalnych Narodowe Forum Muzyki Musica Electronica Nova